ÚVOD

Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin je evidováno jako dobrovolné sdružení právnických osob jejichž činnost souvisí s průmyslovými výbušninami tzn.  vyrábějí, skladují, přepravují, používají výbušniny v rámci hornické,  stavební a geologické činnosti.


Hlavním posláním sdružení je samozřejmě hájit práva a zájmy svých členů ve všech činnostech, které souvisejí s výrobou a používáním průmyslových  výbušnin, podílet se na vytváření, schvalování a uvádění do praxe všech zákonů, vyhlášek a dalších legislativních náležitostí.  Touto činností by mělo vedení sdružení zastupovat své členy, aby se při prosazování potřebných požadavků postupovalo jednotně.

 

SVUV.eu

Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin je členem Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu.

ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM

Informujeme o možnosti vzdělávání formou licenčního studia, obor "ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM".

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

SRDCE V KAMENI

je video, které přibližuje příležitost pro mladé a nejen pro ně...

Video lze stáhnout ZDE