ČINNOST

Hlavní činností Sdružení je seznamovat členy se všemi nově zavedenými a připravovanými předpisy, novými výrobky, technologickými postupy včetně odborných informací týkajících se problematiky zahraničních předpisů a nových metod provádění trhacích prací. V neposlední řadě je to propagace oboru výbušnin na seminářích, veletrzích a školách.  

Sdružení si klade hlavně  za nejbližší cíl stát se partnerem státní správy, která řeší problematiku výbušnin, a to nejen z hlediska jejich používání to znamená vůči Státní báňské správě, ale i Ministerstvu průmyslu a obchodu z hlediska nyní se měnící chemické legislativy, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost z pohledu možného zneužití výbušnin, Ministerstva zahraničních věcí a vnitra z hlediska vývozu. Aniž se to zdá, ale i přes úzké oborové zaměření jedná se o velký rozsah, který jednotlivý členové, kteří jsou většinou malé společnosti, nemohou do  všech detailů obsáhnout. 

 

 

SVUV.eu

Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin je členem Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu.

ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM

Informujeme o možnosti vzdělávání formou licenčního studia, obor "ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM".

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

SRDCE V KAMENI

je video, které přibližuje příležitost pro mladé a nejen pro ně...

Video lze stáhnout ZDE